chest - quiz

Playlist contributed by Thuấn Nguyễn Hoàng
Play Share  

Các bạn thực hiện các phần sau

- Phân tích tổn thương

- Chẩn đoán

- Chẩn đoán phân biệt (nếu có)

Sau đó chụp lại phần kết quả và gửi zalo cho bs thuấn nhé.

Tuần sau có đáp án.

Updating… Please wait.

 Unable to process the form. Check for errors and try again.

 Thank you for updating your details.